Zájmové činnosti

Solná jeskyně

Pravidelně 2x ročně (na podzim a na jaře) nabízíme možnost jezdit s dětmi, jejichž rodiče projeví zájem, do solné jeskyně na Hájku.
Jedná se o hodinku příjemně prožitou v zajímavém prostředí, které poskytuje dětem relaxaci pro tělo i duši, ale zároveň pomáhá jejich zdraví...

Předškoláček

Jedná se o kurz předškolní přípravy pod názvem "Frantík půjde do školy", kde se děti společně připraví na vstup do základní školy.

Rozvíjí u dětí zrakové a sluchové vnímání, prostorovou a pravolevou orientaci, řeč, grafomotoriku a matematické představy.
Skládá se z 10 lekcí - 1 x týdně 60 minut.
Rodiče se mohou tohoto kurzu zúčastnit společně s dětmi.
Kurz vede speciální pedagog, učitelka ZŠ Bartuškova Mgr. Pavla Šplíchalová v prostorách ZŠ Bartuškova, Třebíč.

S podrobnějšími dotazy se obracejte na tyto kontakty:

tel. 733 713 774
e-mail: P.Splichalova@seznam.cz

Předplavecký výcvik

Díky dlouholeté vynikající spolupráci se ZŠ Bartuškova, můžeme využívat bazén v budově základní školy pod odborným výcvikem zkušených pedagogů plavání. Velké díky!!!

Děti se zde pozvolna seznamují s přirozeným pohybem ve vodě, učí se zbavovat ostychu z vody a nenásilnou formou se postupně naučí plavat...

A velkou výhodou je i to, že z naší MŠ je to "k bazénu" jenom kousek cesty!

Cvičení ve velké tělocvičně

Protože máme možnost pravidelně využívat velkou tělocvičnu v ZŠ Bartuškova, mohou si naše děti vyzkoušet také cvičení na různém tělovýchovném náčiní a využít rozličné cvičební nářadí, které ve školce nemáme.
I když je při pobytu v mateřské škole pohybu dostatek, takovéto řádné procvičení těla dětem náramně prospívá a napomáhá k jejich dobrému zdraví.
Zároveň se o to více pak těší do "velké" školy...

Sportovní aktivity na školních zahradách obou pracovišť

Naše  školní zahrady na obou pracovištích nabízejí pro svoji členitost terénu  mnoho možností ke sportovnímu a pohybovému vyžití během celého roku. Různá zákoutí zahrady s dostatečnou zelení v podobě keřů a stromků kolem, společně s vybavením zahrad dětem umožňují různé pohybové i klidové aktivity podle ročního období a zájmu dětí...

Trampoling

Obě školní zahrady jsou již pátým rokem vybaveny trampolínami. Ty jsou dětmi hojně využívány po celé období od jara do podzimu a nabízejí jim notnou dávku zábavy a pohybu...

Hlavně si na nich ale naše děti rozvíjejí hrubou motoriku a držení rovnováhy...

Jízda na koloběžkách

Vydlážděná cesta středem zahrady, označená přerušovanou čarou, možnost doplnit přenosnými dopravními značkami, koloběžky dvou velikostí a cyklistické přilby... Ideální podmínky pro nácvik správné, bezpečné a ohleduplné jízdy na koloběžkách.

Od jara do podzimu, každý den v době dopoledního pobytu venku. Zájem dětí je veliký. Děti mají k dispozici i odrážedla. Těch využívají hlavně malé děti, které si na koloběžky ještě netroufají, anebo na ně ještě prostě nemají tu správnou výšku...

Zimní sporty - bobování

V zimním období, pokud nám to sněhové podmínky dovolí, mají děti báječnou možnost dosyta si užít jízdy na bobech a lopatách.

Terén zahrad na obou budovách nabízí ideální jízdu. Ani prudký svah, na kterém by se děti bály, ani rovinka... Prostě tak akorát k nácviku techniky jízdy, zatáčení a brzdění... Učíme se zde i toleranci a ohleduplnosti k druhým.

Odpolední zájmové aktivity našich obou pracovišť

Probíhají formou odpoledních aktivit dětí. Přihlášené děti se pod vedením jednotlivých učitelek více věnují činnostem podle svého zájmu a zaměření, čímž podporujeme a rozvíjíme talent a nadání dětí.

Tyto aktivity probíhají na obou pracovištích odděleně, pouze výuka hry na zobcovou flétnu a výuka angličtiny je společná pro obě budovy. Děti z Lidické jsou pod dohledem zkušené  a pověřené pracovnice převáděny do budovy Bartuškova. Tady si je pak vyzvednou jejich rodiče.

Pracoviště Bartuškova

Pracoviště Lidická

Všechny odpolední zájmové aktivity na tomto pracovišti probíhají z organizačních důvodů střídavě vždy jen v úterý!

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme

loader Načítám...