Naši partneři

ZŠ Bartuškova

 • všechny formy spolupráce, viz "Smlouva o spolupráci" v oddíle Pro rodiče (obnovujeme ji vždy v srpnu pro nový šk. rok)

DDM Třebíč

 •  návštěva teraristického koutku s možností prohlídky plazů, brouků a jiných zvířat, získání informací o nich dle dohody, jarní měsíce
 •  návštěva akcí, pořádaných Domkem pro děti
 •  domlouvání termínů cyklistických odpolední rodičů a dětí z naší MŠ

Domovinka Hájek

Domov důchodců M. Curieových

Dům pro seniory Krahulov 

 • vystoupení dětí MŠ pro „staroušky“ v období vánoc (prosinec), ke Svátku matek (květen)

Muzeum Vysočiny

 • dle nabídky akcí muzea
 • účast na výstavách a doprovodných programech

Městským kulturním střediskem Třebíč

 • vítání občánků do života
 • návštěvy kulturních vystoupení a divadel
 • návštěvy knihovny (pracoviště Okružní)

PPP

 •  konzultace o dětech s odloženou šk. docházkou
 •  zajištění besedy s rodiči (Mgr. Ustohalová – šk. zralost)

 klinické logopedky

 •  konzultace při práci s dětmi ve třídě se specifickými vzdělávacími potřebami (logopedickými)

MÚ Třebíč

 • materiální zabezpečení MŠ
 • prezentace města na různých akcích, pořádaných Městem Třebíč

Okolní MŠ ( pracoviště Lidická, MŠ Okružní), ZŠ Bartuškova, ČŠI, sponzoři, regionální tisk

 •  pozvání na vybrané akce MŠ Bartuškova

Prezentace školy:

účastí na soutěžích, výstavách, zkušenosti z akcí MŠ tlumočit prostřednictvím článků a fotodokumentace v regionálním tisku, výroba vlastních CD pro děti se souhlasem rodičů, fotografování dětí za účelem prezentace MŠ na veřejnosti i k vnitřním účelům – Portfolio (schvalováno rodiči vždy při nástupu dítěte do MŠ individuálně, dále na společné schůzce rodičů – září).

Poděkování:

reklamní agentuře AtlanticStudio s. r. o. Třebíč za zhotovení nových webových stránek školy, především Ing. Pavlu Daňkovi a Petru Pacasovi.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme

loader Načítám...