LOGOTŘÍDA

Logotřída je třída pro děti s upraveným vzdělávacím programem pro děti s vadami řeči. Třídu navštěvuje 12 dětí, z toho v letošním školním roce 6 chlapců a 6 děvčat. 9 dětí z celkého počtu je s vadami řeči.

Náprava řeči probíhá systematicky pod dohledem klinických logopedek tak, aby nanarušovala běžný chod třídy. Cílem naší práce je dovést dítě k samostatnému slovnímu projevu se správnou výslovností. V této třídě vyučují učitelky Mgr. Lenka Dusíková a Ilona Pišťáková.


Zobrazení: Alba | Podle data


tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme

loader Načítám...