Zápis do MŠ

Dne 5.3.2021 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávaní pro školní rok 2021/2022:

 

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, tedy pouze distanční formou!

A. VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Pro všechny třebíčské mateřské školy platí jednotný termín pro vydávání elektronických přihlášek ve dnech od 1.4. 2021 do 30.4. 2021 (do půlnoci).

Žádost si rodiče vygenerují na adrese  http://zapisms.trebic.cz.  ( Případně na odboru školství a kultury MÚ Třebíč, Karlovo nám. 104/55, v budově B ve 2. patře.)

Po vygenerování žádosti rodiče obdrží jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu jejich dětí. Tento číselný kód je potřeba uchovat pro případnou změnu v žádosti nebo pro sledování změn v průběhu správního řízení.

 

B. SBĚR ŽÁDOSTÍ

Vlastní zápis, sběr vyplněných žádostí, pak proběhne na naší MŠ ve dnech  4. 5. - 16. 5. 2021.

Vzhledem k tomu, že se zápis uskuteční bez osobní přítomnosti rodičů i dětí, je třeba doručit
 

-    podepsanou žádost o přijetí dítěte do MŠ s uvedeným číselným identifikátorem (v pravém horním rohu), včetně potvrzení praktického dětského lékaře

-    kopii rodného listu dítěte (dokument bude po ukončení správního řízení v souladu s GDPR řádně skartován)

Možnosti doručení žádosti

  • poštou
  • datovou schránkou (6r6nmr)
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze akceptovat pouhý e-mail bez e. podpisu!)
  • v krajním případě osobním podáním přímo v mateřské škole, po předchozí domluvě na telefonním čísle 601581198

Pokud by bylo podání žádosti učiněno pomocí jiných technických prostředků je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Vyhodnocení žádosti

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ v přijímacím řízení do 30 dnů  od podání žádosti.


Zveřejnění výsledků zápisu
 

Seznam registračních čísel přijatých dětí  bude zveřejněn na vývěsce MŠ -  na obou budovách a na  webových stránkách školy v sekci
nástěnka.
 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte

bude předáno do vlastních rukou  zákonného zástupce po telefonické nebo e-mailové výzvě.   

                                

Počet volnch míst na naší MŠ: pracoviště Lidická - běžná třída:  8  
                                                                       - logotřída:   5
                                                    pracoviště Bartuškova - třída "Krtečků":  8   
                                                                                         - třída "Broučků":  9 

 

V případě dotazů se obraťte na vedení školy.

Těšíme se na vás!

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme

loader Načítám...