Všichni, kdo pečují v MŠ o vaše děti

 

 

           

Bc. Dagmar Kylíšková

 • ředitelka školy
 • učitelka ve třídě "Broučků"
            

Monika Shudeiwa

 • hospodářka školy a vedoucí školní jídelny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRACOVIŠTĚ BARTUŠKOVA

  

Radomila Došková

 • zástupkyně ředitelky pro pracoviště Bartuškova
 • učitelka ve třídě "BROUČKŮ"
  

Jolana Mušková

 • učitelka ve třídě "KRTEČKŮ"
  

Eva Vávrová

 • učitelka ve třídě "KRTEČKŮ"
  

Olga Šafránková

 • školnice
  

Petra Toufarová

 • hlavní kuchařka
 

Petra Ondráčková

 • kuchařka
 • uklízečka

 

PRACOVIŠTĚ LIDICKÁ

 

Blanka Matějíčková

 • vedoucí učitelka pro pracoviště Lidická
 • učitelka ve II. třídě

 

Irena Nováková

 • učitelka ve II. třídě

 

  

 Mgr.Lenka Dusíková

 •  učitelka v LOGO třídě
 

Ilona Pišťáková

 • učitelka v LOGO třídě

 

Anička Leschingerová

 • školnice

 

Stáňa Konečná

 • hlavní kuchařka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                    

 Eva Bilová                                                      

- učitelka MŠ na zkrácený úvazek                        
  (z projektu MŠMT) pro pracoviště Lidická                              
                                             
 

Petra Belatková

 - školní asistent (Šablony pro MŠ II)
 - učitelka MŠ na zkácený úvazek pro pracoviště Bartuškova