Spolupráce se ZŠ Bartuškova

 

 • Návštěvy dětí z MŠ v 1. třídách ZŠ, konzultace s uč. 1. tříd o předškolních dětech, prohlídka školy leden a červen
  – 1. třídy a ŠD, další návštěvy dle domluvy

 • účast učitelek MŠ při zápisu dětí do 1. třídy ZŠ (duben)

 • v lednu 2019 společná schůzka rodičů, psychologa/speciálního pedagoga a vedení MŠ i ZŠ o školní zralosti v MŠ

 • nabídka školní speciální pedagožky na kurz pro předškoláky „Frantík jde do školy“ (leden – květen)

 • spolupráce s nově zřízenou mateřskou školou při ZŠ Bartuškova

 • od měsíce října 2018 do konce měsíce května 2019 zajištění plavecké výuky pro předškolní děti MŠ pod odborným vedením učitelů plavání v bazénu ZŠ (přerušení kurzu prosinec-leden, únor), příp. alespoň po dobu povinné plavecké výuky školních dětí na Laguně
 • možnost využití dopravního hřiště ZŠ pro společné cyklistické odpoledne - akce rodičů a dětí MŠ Bartuškova (podzim, jaro) dle tel. či osobní domluvy s vedením ZŠ (termín upřesněn po dohodě s rodiči dětí z MŠ) a Mgr. Milošem Fialou DDM Borovina - provozovatelem.

 • možnost prohlídky dopravního hřiště v dopoledních hodinách za školního provozu v rámci vycházky dětí s učitelkami MŠ (podzim,jaro) po domluvě s DDM

 • možnost využití tělocvičny dětmi z MŠ (průběžně podzim – jaro s přestávkou od prosince do konce února 2019)

 • využití keramické pece ZŠ pro vypálení výrobků dětí z MŠ – průběžně dle domluvy se ZŠ (materiál si zajistí MŠ vlastní)

 • návštěvy divadelních představení dětí MŠ při ZŠ a střídavě žáků
  1. třídy ZŠ v MŠ dle předem domluvených termínů:

     

       5.10.2018  v  8.45h       Žďár - "Pejsek a kočička pouštějí draka"
     23.11.2018  v 10.00h      Hugo a Fugo - "Zimní radování"
       7.12.2018  v  8.45h       Žďár - "Vánoční pohádka"
     25. 1.2019   v  8.45h       Hugo a Fugo - "Sám doma"
     15. 3.2019   v  8.45h       Žďár - "Zdravěnka na jaře"
     10. 5.2019   v 10.00h      Hugo a Fugo - "O ztracených notách"

       ( jednotná cena všech divadelních představení 40,--Kč/dítě)

 

       (termíny dalších, příp. objednaných divadelních představení v MŠ, oznámí řed. MŠ telefonicky nebo e-mailem řed. ZŠ) 

 • návštěvy školní zahrady dětmi ze ZŠ dle domluvy (Den dětí, „skákací hrad"  30.-31.5.2018 aj.)

 • účast zástupců ZŠ na rozloučení se školáky (červen)

 

 

 

Do budoucna další formy spolupráce MŠ a ZŠ dle dohody ředitelů a pedagogických pracovníků obou škol.

 

 

 

31. srpna 2018

 

 

 

 

………………………                                        …………………………

 

   ředitel ZŠ                                                               ředitelka MŠ