Spolupráce s rodiči

šk. rok 2018/2019

 

 • Příprava pravidelných schůzek výboru „Klubu rodičů“ – vždy před schůzkou rodičů

 • Pomoc rodičů při adaptaci dětí na nový kolektiv

 • Společná příprava individuálních plánů pro děti s odloženou školní docházkou s učitelkami ve třídách

 • Pravidelná evaluace školních akcí na připravených flipech

 • Pravidelné hodnocení činnosti školy v Dotaznících

 • Sledování Portfolia svých dětí

 • Pomoc při zajišťování školních akcí v MŠ i mimo území MŠ

 • Pomoc při zajišťování občerstvení při různých školních akcích (karneval, vánoční besídka, závěrečné loučení se šk. rokem)

 • Společné výchovné působení na děti se školou – dodržování pravidel jednotlivých tříd

 • Zajišťování zpestření různých činností v MŠ obohacením profesními zkušenostmi, zajímavým nářadím a náčiním, besedami s ukázkou

 • Pomoc škole při brigádách v době potřeby (nátěry zahradního vybavení, drobné sponzorské opravy, podzimní úklid školní zahrady)

 

 

 

      ...................................                                          ....................................

  za výbor Klubu rodičů                                  ředitelka školy