Ochrana osobních údajů

Oznámení pověřence:

sdělujeme, že pověřencem pro ochranu osobních údajů je Město Třebíč, IČ:00290629, se sídlem Karlovo nám. 104/55, 67 401 Třebíč, DS: 6pub8mc.

Konkrétní fyzickou osobou plnící úkoly pověřence je  Bc. Radek Vodička.