Kontakt

Centrála
Bartuškova 886
674 01, Třebíč

IČ: 70940258
DIČ: CZ70940258
GSM: 736 683 231
E-mail: ms.bartuskova@tiscali.cz
Tel.: 568 850 585

Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul., příspěvková organizace, Pr 323 vedená u Krajského soudu v Brně.

Provozovna
Lidická 846/21
674 01, Třebíč

IČ: 70940258
DIČ: CZ70940258
GSM: 736 683 231
E-mail: mslidicka@seznam.cz
Tel.: 568 850 222

Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul., příspěvková organizace, Pr 323 vedená u Krajského soudu v Brně.

Kontaktní osoby

Bc. Dagmar Kylíšková
ředitelka MŠ
E-mail: ms.bartuskova@tiscali.cz

 tel. 568 850 585
        736 683 231
        568 851 400 ředitelna

Působí na pracovišti BARTUŠKOVA.
Pracuje ve třídě "Broučků".

Blanka Matějíčková
zástupkyně ředitelky
E-mail: mslidicka@seznam.cz

 tel. 568 850 222
        568 850 225 třída 
        601 581 198

Zástupkyně ředitelky školy a zároveň vedoucí učitelka na pracovišti  LIDICKÁ.
Pracuje ve II. třídě.

Radomila Došková
zástupkyně ředitelky

tel.:731595589

Zástupkyně ředitelky na pracovišti Bartuškova.Pracuje ve třídě "Broučků".

Monika Shudeiwa
hospodářka školy a vedoucí školní jídelny pro obě pracoviště MŠ

tel. 568 851 401
       601 389 361

kancelář na pracovišti Bartuškova.