Ke stažení

Dlouhodobá omluvenka dítěte  odkaz

Sponzorská smlouva  odkaz

Žádost o ukončení docházky  odkaz

Desatero pro rodiče "školáků"  odkaz

Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání  odkaz

Kritéria  pro stanovení pořadí přijetí dětí do MŠ odkaz

Rozpočet na rok 2018 odkaz

střednědobý plán odkaz

Vnitřní plán školní jídelny odkaz 

Směrnice úplata odkaz

Školní vzdělávací program odkaz

Režim dne odkaz

Provoz v MŠ do konce škol. roku 2019/2020 odkaz