Žádost o snížení úplaty předškolního vzdělávání

Tuto žádost si můžete v případě potřeby stáhnout také v elektronické podobě. Vyplněnou ji pak doneste přímo do kanceláře hospodářky školy paní Monice Shudeiwo.

 

Naleznete ji mezi ostatními dokumenty ke stažení v sekci  PRO RODIČE.