STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Název organizace: Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul., příspěvková organizace

 

HOSPODAŘENÍ

Hlavní činnost v tis. Kč                                     2020 předpoklad                                              2021 předpoklad

Náklady                                                                                    6900                                                                  6950
Výnosy                                                                                     6900                                                                  6950
Výsledek hospodaření - hlavní činnosti                                         0                                                                        0

 

Doplňková činnost v tis. Kč                             2020 předpoklad                                              2021 předpoklad

Náklady                                                                                         0                                                                         0
Výnosy                                                                                          0                                                                         0
Výsledek hospodaření - doplňkové činnosti                                 0                                                                          0

 


 

NÁKLADY

Název v tis. Kč                                                         2020 předpoklad                                         2021 předpoklad

Spotřeba energie - plyn                                                                       0                                                                    0
Spotřeba energie - voda                                                                     97                                                               100
Spotřeba energie - teplo                                                                   350                                                               370
Spotřeba energie - el. energie                                                          175                                                               185
Opravy a udržování                                                                          150                                                               160
Pojištění majetku                                                                                12                                                                 13
Pojištění osob                                                                                     16                                                                 17
Externí dodání služeb (zpracování mezd,                                        155                                                               160
servis a revize,právní služby,svoz odpadu)
Ostatní služby                                                                                   100                                                               105

 


ROZVOJ ČINNOSTI

                                                                                                       2020 předpoklad                            2021 předpoklad

 

Popis očekávaných změn
(nákup, obnova majetku,                     
Revitalizace zahrad prac. Bartuškova i Lidická,     výměna plotu prac. Bartuškova
modernizace prostor, očekávané         opravy venkovního schodiště prac.Bartuškova,     i Lidická
rekonstrukce)                                       nová brána prac. Bartuškova       

Náklady na očekávané změny                                                          
v tis. Kč                                                                                                                  160                                              250

 


 

V Třebíči dne:          18.2.2019 

Zpracoval:     Monika Shudeiwa   

Schválil:         Bc. Dagmar Kylíšková - ředitelka MŠ

Vyvěšeno dne:         18.2.2019

Sňato dne: