BROUČCI

Třídu Broučků navštěvují kluci i holčičky ve věku od 3 do 7 let.
Pro letošní školní rok je ve třídě Broučků zapsáno celkem 25 dětí v tomto složení: 14 kluků a 11 holčiček, o které se starají učitelky
Bc. Dagmar Kylíšková a Radomila Došková.

 

Velice dobře si uvědomujeme, jak důležitá je atmosféra třídy a celkové klima pro celodenní pobyt dětí v mateřské škole. Proto jsme si společně s dětmi vytvořili třídní pravidla, která se všichni snažíme důsledně dodržovat a naplňovat. Pravidla dávají dětem pocit jistoty a bezpečí, ale zároveň se učí přijímat odpovědnost za své jednání a chování.
Velký význam klademe na vzájemné kamarádské vztahy dětí ve třídě, což se nám odráží v celkovém klimatu třídy.

Toto vše vystihuje heslo našeho ranního kruhu:

"Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád, 
 pomůže mi, poradí, po vláskách mě pohladí.
 
Jsme tu všichni kamarádi, proč:
 protože se máme rádi!!!!!"