KRTEČCI

Ve třídě Krtečků je zapsáno 27 dětí, z toho je v letošním školním roce 16 chlapců a 11 děvčat. 9 dětí je předškolního věku.

Děti jsou vedeny, mimo jiných činností ve třídě, k častějším hudebně pohybovým činnostem a tvořivým činnostem v Ateliéru. Snažíme se o to, aby větší děti pomáhaly těm menším a jejich pobyt v kolektivu smíšené skupiny byl radostný a spokojený.